Thursday, 29 August 2013

Ilmu Rukun Bai'ah (Amal & Tajarrud)


ARKANUL BAI’AH AMAL DAN TAJARRUD


Sepertimana yang kita ketahui As-Syahid Hassan Al-Banna telah meletakkan sepuluh rukun bai’ah yang mana kesemua rukun bai’ah ini disimpulkan oleh As-Syahid melalui sirah Nabi S.A.W .Jika disingkap kembali sejarah kegemilangan Islam di zaman Nabi S.A.W ,kita dapat menghayati bagaimana Nabi S.A.W dan para sahabatnya memperaktikkan sepuluh perkara yang penting ini.Di sana mereka pernah jatuh dan rebah serta menang dan kalah ,tetapi mereka tetap teguh dengan perjuangan dan sentiasa yakin dengan pertolongan Allah dan jua kemenanganNya.

Firman Allah yang bermaksud:
“Sesunguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamaNya,sesngguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa”
Surah Al-Hajj: 40

Di antara sepuluh Arkanul bai’ah yang tetapkan oleh As-syahid adalah : Faham,amal,ikhlas.jihad,pengorbanan,taat,teguh,tajarrud,ukhuwah dan thiqah.


AMAL

Firman Allah yang bermaksud:
“ Bekerjalah kamu,maka Allah an rasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata,lalu diberikan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
At-Taubah: 105

Ayat ini menujukkan bahawa setiap amlam yang dikerjakan di dunia ini akan diperhitungkan oleh Allah terhadap hamba-hambNya di hari kiamat nanti. Nabi S.A.W pernah bersabda di dalam yang sahih, “Sesungguhya setiap amalan itu dengan niat dan sesungguhnya bagi seseorang itu dengan apa yang diniatkan”. Maka kita sebagai seorang mukmin lagi mujahid sentiasalah kita menitik beratkan soal niat ini.Niat adalah permulaan bagi sesuatu maqasid( tujuan)

Persediaan amal yang perlu ada bagi setiap individu pejuang:

Pertama:
Hendaklah dia memperbaiki dirinya supaya menjadi seorang mukmin yang kuat dari segala aspek kehidupan.
Mempunyai kesihatan yang baik dan tubuh yang kuat.
Akhlaq yang mantap
Pemikiran yang intelek
Mampu bekerja dan berusaha
Aqidah yang betul
Ibadah yang sahih
Sentiasa bermujahadah terhadad dirinya
Memelihara jiwanya
Prihatin terhadap masanya dan bersistematik
Memberi manfaat kepada orang lainKedua:
Pembentukkan rumahtangga yang muslim
Membimbing ahli keluarga supaya memahami Islam dan perjuangan
Memelihara adab-adab Islam dalam kehidupan rumahtangga
Bijak memilih bakal isteri atau suami

Ketiga:
Membimbing Masyarakat
Menyebarkan dakwah,menjalankan amal am’ruf dan nahi munkar

Keempat:
· Membebaskan tanah air
· Mengembalikan kuasa politik dan ekonomi kepada pemerintahan dan undang-undang Islam yang sebenar

Kelima:
Memperbaiki kerajaan sehingga menjadi benar-benar kerajaan Islam
Berkhidmat kepada masyarakat demi untuk menjaga kemaslahatan mereka dan bukan pula mufsadah.
Menerima amanah yang diberikan itu denga penuh rasa tanggungjawab,kerana ianya balak dipersoalkan di akhirat kelak.

Keenam:
Mengembalikan kedudukan alammiyyah Negara-negara kepada umat Islam dan membebaskan tanah airnya dan mengembalikan kegemilangannya
Menyatukan suara-suara umat Islam di seluruh dunia sehingga terbangunnya khilafah islamiyyah.

Ketujuh:
Memimpin dunia dengan menyebarkan da’wah Islam di segenap pelusuk dunia

Firman Allah yang bermaksud:( Sehingga tidak menjadi fitnah dan agama itu semuanya milik Allah) Al-Anfal:39


TAJARRUD

Berkata As-syahid Hasan Al-Banna, maksud tajarrud ialah mengosongkan fikrah dari segala dasar dan individu selainnya ,kerana fikrah kamu adalah yang paling mulia ,paling mencakupi dan mulia

Firman Allah taala yang bermaksud
“Adalah bagi kamu pada kisah Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya teladan yang baik,ketika mereka berkata kepadakaum mereka:kami berlepas diri dari kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah,kami mengingkari kekufuran kamu,dan telah nyata di antara kami dan kamu permusuhan serta kebenciaan buat selama-lamanya,sehinggalah kamu beriman kepada Allah sahaja”
Al-Mumtahanah: 4

Makna tajarrud dari segi syara’ialah beribadat semata-,ata kerana Allah bukan selainNya.Pegerakkan,diam sembunyi dan nyata hanya kerana Allah,tiada berbaur dengan hawa nafsu,dunia,kemegahan dan kekuasaan.

Dalam erti kata yang lain pula kita boleh mengertika tajarrud itu ialah kita menyakini dan mempercayai kebenaran perjuangan itu dengan sepenuhnya walaupun kita terpaksa berhadapan dengan keluarga sendiri.,sepertimana tajarrud yang di lakukan oleh Nabi S.A.W yang terpaksa memerangi bapa saudaranya sendiri Abu Jahal di dalam peperangan badar.

Sifat tajarrud adalah perlu untuk menyatukan sas-saf para petugas Islam dan ia adalah salah satu dari rukun dakwah.Seseorang Islam itu tidak akan dapat melaksanakan dan membengunkan da’wah melainkan setelah memiliki sifat tajarrud.

Al-Maududi berkata:Sesungguhnya fikriyyah yang diseru oleh para aktivis yang berlemah-lembut,benar,hati yang jernih,dan ikhlas beralaml,berpegang pada prisip,kosong dari sebarang kepentingan nafsu,sememangnya dapat mencari kebahagiaan untuk manusia dan menjanjikan kesejahteraan dan kerehatan kepada manuasiayang berada di dalam kesusahan.Hasilnya,hati-hati yang ada secebis kebaikan pasti akan tertarik dengan da’wah ini

Bagi mereka yang ingin menegakkan kebenaran ini di atas muka bumi,maka perlulah mendirikannya di dalam diri mereka terlebih dahulu,di dalam hati dan kehidupan mereka,pada gambaran AQIDAH ,AKHLAQ, IBADAT DAN TINGKAH LAKU.”

Antara tajarrud yang benar ialah seperti Abu Bakar As-siddiq. Beliau telah membelanjakan hartanya untuk menylamatkan mereka yang tersiksa dan golongan yang tertindas di Makkah.Memelihara perantau yang berakad setia,dan ikhlas kerana Allah.Lalu tuunkan ayat Al-Quran yang memberi khabar gembira tentang amalam mulia yang dikerjakan kerana apa yang beliau kerjakan hanyalah semata-mata kerana mengharapkan kerdhaan Allah.

Firman Allah yang bermaksud:
“ Dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu darpada orang yang sungguh bertaqwa,yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya,sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun,yang patut dibalas,hanyalah mengharapkan keredhaan TuhnaNya Yang maha Tinggi;Dan sesungguhnya,ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat,dengan mendapat segala yang diharapkan”
Al-Lail: 17-21

Di antara taarif tajarrud yang disebut dalam kitab Ruknul Tajaarud karangan Dr Abd Halim Mahmud ,salah seorang ulama Al –Azhar Mesir.
Tajarrud:menanggalkan atau menyucikan
Menyucikan hati dari apa yang selain Allah
Menanggalkan apa yang di dalam hati dan akal itu dari apa yang selain kebenaran
Melepaskan diri (Al-Bara’) membebaskan diri dari setiap apa yang disembah selain Allah. 

Penjelasan:Kalimah (buraa’)dalam surah Al-Mumtahanah:4 menunjukkan pengertiaan (wala’) dari pengikut-pengikut Nabi Ibrahim daripada menyembah selain Allah,dan mereka tidak syirik dengan apa yang mereka sembah iaitu Allah S.W.T.

Tajarrud dalam sesuatu harakah itu,kita melakukan setiap kerja itu kerana islam dalam segala aspek sama ada dari segi kemasyarakatan,politik , ekonomi atau dalam jihad sendiri.Dalam erti yang lain kita mempercayai bahawa fikrah yang kita bawa ini adalah fikrah yang benar,dan kita tidak meraguinya lagi.

Di antara contoh-contoh Tajarrud

Nabi Muhammad S.A.W:
Ketika mana nabi S.A.W mula menyebarkan dakwahnya di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam yang mana setelah itu bapa saudaranya Abu Talib datang menemui beliau dan menyuruh beliau menghentikan kerja dakwah itu,nabi berkata:wahai bapa saudaraku sekalipun diletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku,aku takkan tinggalkan urusan ini sehinggalah Allah menzahirkannya ataupun aku binasa dalam mendapatkannya.

Umar R.A
Kisah yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam
Aslam adalah hamba kepada Umar,ketika khalifah keluar bersama Aslam untuk meninjau keadaan penduduknya .Dalam kegelapan malam itu ,Umar melihat seorang wanita yang sedang mendidihkan air sambil anak-anaknya menangis kelaparan.kerana ketiaadaan makanan wanita itu mendidihkan air sehinggalah anak-anak itu tertidur.Setelah Umar melihat keaadan yang demikian Umar Al-khattab menangis kerana beliau merasakan bahawa beliau tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik.Kemudian beliau pulang ke Darus sadaqah untik mengambil barang –barang seperti,gandum,minyak dan pakaian untuk dibawakan untuk wanita dan anank-anaknya tadi.Beliau meletakkan semua barang-barang itu di dalam sebuah gundi dan membawanya dengan sendiri ,kerana kata beliau Aku bakal dipersoalkan di akhirat nanti.Kemudiaanya beliau sendiri memasakkannya dan memberikan makanan untuk anak-anak itu,sehinggalah ibu dan anak-anak itu kelihatan gembira.

Abu Ubaidah Aamir bin Jarrah yang digelar dengan Aminun Ummah
Di dalam peperangan Uhud beliau telah membunuh bapanya sendiri begitu jua dengan
Mus’ab bin Umair yang membunuh abangnya sendiri,dan Umar Al-Khattab memebunuh bapa saudaranya
Al-‘as bin Hisyam bin Al-Mughirah dalam peperangan Badar.Kejadiaan inilah yang menjadika Asbabul Nuzul bagi ayat 22 dari surah Al-Mujadalah.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...