Thursday, 12 September 2013

Amalan dan Gaya asas Hidup Rasullullah saw


Berikut merupakan antara amalan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW semasa riwayat hidup baginda dan ianya menjadi sunnah buat umatnya yang dikasihi. Amalan-amalan ini mampu menjadikan seseorang itu mencintai Baginda dan boleh membawa seseorang itu cenderung kearah soleh wa musleh.


Puasa: 
Rasulullah SAW berpuasa pada hari Isnin dan Khamis-(Riwayat Ibnu Majah)

Tahajjud: 
Rasulullah SAW bangun menghidupkan malam (tahajjud) sehingga bengkak kedua kaki Baginda- (Riwayat Bukhari, Muslim, Termizi, Nasai, Ibnu Majah kepada Mughirah)

Pakaian: 
Adalah pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW ialah gamis- (Riwayat Abu Daud, Termizi, Hakim daripada Ummu Salamah).

Bertemu: 
Apabila Rasulullah SAW mendatangi rumah seseorang, Baginda akan berdiri menghadap di hadapan pintu akan tetapi baginda akan berdiri di sebelah kanan atau kiri pintu sambil mengucapkan salam (Riwayat Ahmad dan Abu Daud daripada Abdullah bin Bisr)

Sujud syukur: 
Apabila Rasulullah SAW didatangi dengan berita yang menggembirakan hatinya, Baginda akan terus sujud syukur pada Allah SWT (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah daripada Abi Bakrah).

Berbaring: 
Apabila Rasulullah SAW hendak berbaring (untuk tidur), Baginda akan meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya (Riwayat Tabrani daripada Hafsah)

Makan: 
Apabila Rasulullah SAW makan tengah hari, Baginda tidak akan makan malam lagi dan jikalau baginda makan malam beliau tak akan makan tengahari (Riwayat Abi Na'im daripada Abi Sa'id)


Berwuduk: 
Apabila Rasulullah SAW berwuduk, Baginda akan meyelati janggutnya dengan air (Riwayat Tabrani daripada Ibnu Umar)

Ketawa: 
Apabila Rasulullah SAW ketawa, Baginda meletakkan tangan di atas mulutnya (Riwayat Baghawi daripada Walid Murrah)

 Istighfar: 
Apabila Rasulullah SAW menghadiri satu majlis kemudian hendak bangun meninggalkannya, Baginda akan beristigfar sebanyak sepuluh hingga lima belas kali (Riwayat Ibnu Sinni daripada Abi Umamah)

Berani: 
Rasulullah SAW seorang yang paling baik, paling pemurah dan paling berani. (Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Anas)

Benci dusta: 
Perangai yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW adalah dusta (Riwayat Baihaqi dari Aisyah)

Marah: 
Apabila Rasulullah SAW marah dan baginda dalam keadaan berdiri baginda akan duduk , dan jikalau sedang duduk baginda akan berbaring, hingga hilanglah marahnya (Riwayat Tabrani daripada Ibnu Mas'ud dan Ummu Salamah)

Memberi salam kepada kanak-kanak: 
Apabila Rasulullah lalu di hadapan anak-anak, Rasulullah SAW akan memberi salam (Riwayat Bukhari kepada Anas)

Memotong kuku: 
Rasulullah SAW memotong kuku dan menggunting misainya pada hari Jumaat sebelum keluar sembahyang. (Riwayat Baihaqi kepada Abi Hurairah)

Amalan: 
Amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW ialah kekal (istiqamah) sekalipun sedikit. (Riwayat Termizi dan Nasai daripada Aisyah dan Ummu Salamah)

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...